Årsmöte 2018 hos CSD i Lund

Vårt årsmöte 24 mars 2018 genomfördes i samarbete med Centrum för Sällsynta Diagnoser Syd i Lund. På mötet valdes två nya ledamöter in i vår styrelse; Madeleine Frisk från Ystad och Ulrika Jivegård från Vadstena. De ersatta Anneli Jonsson och Kent Clasén, som vi återigen vill tacka för det arbete ni har gjort i styrelsen.

På mötet hade vi även gruppdiskussioner om det projekt om psykiska aspekter vid marfan som vi planerar att genomföra under förutsättning att vi får bidrag från Allmänna Arvsfonden.

En längre rapport från årsmötet kommer inom kort i nästa nummer av vår medlemstidning. Du som inte ännu är medlem kan lätt bli det här på webbsidan.

Här kan du läsa protokollet från årsmötet. Läs mer