Forskningsstudie för personer med Marfans syndrom

En forskargrupp på barnkardiologen på Lunds Universitet håller på med en forskningsstudie där de undersöker kärl- och hjärtfunktion hos personer med Marfans syndrom (8-50 år).

Det handlar om ett besök som tar ungefär 1,5 till 2 timmar. De söker först och främst personer i Skåne. De studerar hur blodkärl och hjärta hos barn och vuxna med medfödda hjärtfel och med Marfans syndrom påverkas i jämförelse med friska kontroller. Att delta i innebär ett besök med ultraljudsundersökning på hjärtat och halsens kärl, två undersökningar av blodcirkulationen i pekfingrarna, laserdopplermätning på höger arms blodkärl, mätning av kärlstelhet och blodprovstagning. För blodprovstagning kan man få smärtlindrande salva (EMLA). 

Att delta i en forskningsstudie spelar en mycket viktig roll. Genom att delta hjälper du till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till mer effektiva behandlingar för patienter med kärl- och hjärtsjukdomar. 

Besöket sker på Barnsjukhuset i Lund. Undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet i studien. Ersättning för resor utgår. 

Du får gärna ställa flera frågor till någon av personerna nedan som du även anmäler ditt intresse till: Constance Weismann, barnkardiolog, docent 072-597-2780constance.weismann@skane.se eller Elin Friberg, forskningssjuksköterska 046-178472 elin.friberg@skane.se