Marfanföreningens årsmöte med kardiolog Mikael Dellborg

Datum
Lördag 2 mars 2019 i Göteborg

Tider
12.00-12.20 Samling med lunchmacka
12.20-13.20 Årsmötespunkterna enligt dagordning
13.20-13.30 Kort paus
13.30-14.15 Mikael Dellborg, professor i hjärtsjukdomar och har kunskap om och intresse för Marfans syndrom, pratar om
• En studie som visar att måttlig träning kan skydda marfanhjärtat
• Sammanställning av många studier rörande marfan och graviditet – som ger en mer övergripande bild
• Dessutom kommer Mikael resonera kring hur man kan tolka och förstå alla de, ibland alarmistiska, studier som kommer rörande Marfans syndrom samt
• Tillfälle att ställa frågor om marfan och hjärta
14.15-14.30 Kort paus
14.30-ca 15.15 Fortsättning med Mikael Dellborg
ca 15.15-ca 16.00 Personal från Centrum för Sällsynta Diagnoser Väst (CSD) berättar om den verksamhet man planerar för att bygga upp i regionen.

Möjlighet för intresserade att boka lokal träff för medlemmar i Göteborgsområdet. Vi avslutar med att göra veckans 3 i veckan-övningar.

Plats
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus (Östra sjukhuset), Rondvägen 10i Göteborg. 

Kostnad
Det kostar inget att vara med på mötet. Tyvärr har föreningen ingen möjlighet att ersätta för resa och eventuell logi.

ValberedningenDet är denna gång så att styrelsen utgör valberedning enligt beslut på årsmötet 2018. Oss når man som vanligt på marfan.sverige@gmail.com

Anmälan och frågorDu som vill ha fika och matig macka; anmäl dig senast 18 februari till  marfan.sverige@gmail.comeller på telefon till Karin Olsson 070-538 55 19 eller Paula Grandell 070-492 41 67

Förslag till dagordning för årsmötesförhandlingarna
1.  Mötets öppnande
2.  Kallelsens godkännande
3.  Val av ordförande för mötet
4.  Val av sekreterare för mötet
5.  Dagordningens godkännande
6.  Val av två justerare som också är rösträknare
7.  Justering av röstlängd
8.  Verksamhetsberättelse
9.  Ekonomisk berättelse
10. Revisionsberättelse
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Eventuella stadgeändringar
13. Inkomna motioner och förslag
a) Eventuellt namnbyte på föreningen för att även inkludera Loeys-Dietz syndrom
14. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
15. Verksamhetsplan och budget för 2017
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av ordförande
18. Val av revisor och revisorssuppleant
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande

Alla medlemmar i hela landet hälsas mycket välkomna till Göteborg!
(Foto: Per Pixel Petersson)