Vi söker ny tidningsredaktör

Emma Åhlén som har varit redaktör för vår tidning under ett antal år kommer att avsäga sig sitt uppdrag vid årsmötet i mars. Därför söker vi en ny person som, på ideell basis, vill göra vår tidning. Det handlar om att 
• samla in de artiklar som styrelsen beslutar om ska vara med i varje nummer
• skriva vissa artiklar själv och gärna komma med idéer
• tillverka tidningen i lämpligt lay-outprogram 
• leta fram gratisbilder eller ta egna bilder till artiklarna
• hålla kontakt med tryckeriet och förse dem med tryckbar fil

Tidningen utkommer med 4 nummer per år.

Hittills har tidningsredaktör också varit ledamot i vår styrelse och det är mest praktiskt att ha det så men det är ingen absolut nödvändighet. I så fall ska du vara beredd att väljas in i vår styrelse på det digitala årsmötet 13 mars. Emma har också samlat in material till och ”tillverkat” vårt nyhetsbrev i programmet MailChimp. Du som vill bli tidningsredaktör bör ha möjlighet att ta på dig även denna syssla. Nyhetsbrevet ges ut vid behov några gånger per år.

Om du är intresserad av att ta på dig dessa uppdrag, eller har frågor, så maila till marfan.sverige@gmail.com

Skriv lite kort om dig själv och varför du vill göra föreningens tidning och nyhetsbrev. Det är ingen sista dag för att lämna intresseanmälan utan uppdraget ges när styrelsen ser att vi har hittat rätt person.

 144 total views,  2 views today