Årsmöte 2022 hos Riksförbundet Sällsynta Diagnoser i Sundbyberg

Vårt årsmöte 26 mars 2022 genomfördes i Riksförbundet Sällsynta Diagnosers lokaler i Sundbyberg. På årsmötet valdes Karin Olsson till ordförande på 1 år och Paula Grandell, Christina Kjellström, Ulrika Jivegård, Madeleine Frisk, Ia Hamnered, Nils – Åke Nielsen och Lisa Larsson (ny) till ledamöter på 1 år. Vi tackar Susanne Jakobsson som lämnar styrelsen. Årsmötet genomfördes som ett hybrid möte där man hade möjlighet att deltaga fysiskt eller digitalt.

Efter årsmötesförhandlingarna höll genetiker Erik Björk en intressant föreläsning där han pratade allmänt om Marfans syndrom, Diagnostik?, Vad innebär ERN – arbetet, Jag funderar på familj? Hur funkar det? Ett referat från föreläsningen kommer i nästa nummer av vår medlemstidning.

Här kan du läsa protokollet från årsmötet. Protokoll årsmöte 2022

 225 total views,  1 views today