Delta på samtalsträffar!

Riksförbundet Sällsynta diagnosers arvsfondsprojekt Sällsynt mitt i livet vill öka det psykiska välbefinnandet hos vuxna som lever med ett sällsynt hälsotillstånd. Under samtalsträffar, med sex olika teman, pratar deltagarna om angelägna ämnen. Man lyfter frågor som ligger bortanför vården, och där diagnos och symptom inte är i fokus. Gruppen pratar i stället om tankar om livet och hur det är att leva med en sällsynt diagnos.

Samtalen sker antingen vid fysiska träffar eller digitalt. Träffarna leds av en samtalsledare och Riksförbundet samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Träffarna är gratis.

Vår egna förening kommer att väva in just dessa samtalsträffar när vi ska köra vårt eget projekt Själ & Kropp; ett Arvsfondsprojekt som vi innan sommaren kommer söka pengar för. Då vill vi ha egna samtalsledare. Om du vill bli SAMTALSLEDARE är det bra att ha deltagit på serien av samtalsträffar redan nu. Men det går mycket bra att anmäla sig nu bara för din egen skull också.

Hör av dig om du har frågor till vår ordförande karin.olsson@me.com eller via projektets egen blogg https://sallsyntmittilivet.blogspot.com/

Loading