Inbjudan årsmöte lördag 23 mars 2024 i Uppsala

Alla medlemmar i Svenska Marfanföreningen hälsas välkomna. Om du inte redan är medlem men vill bli, gå in här https://marfan.se/category/bli-medlem/. Ett utmärkt tillfälle att träffa andra med marfan, eller någon av de andra sällsynta bindvävstillstånden och/eller föräldrar som har barn med dessa tillstånd.

Plats
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14 B, 1 tr
Det ligger precis bredvid Akademiska sjukhuset. 

Program
12.00–13.00 Samling med matig macka och fika
13.00–14.00 Årsmötesförhandlingar
14.00–ca 14.30 Paus och tillfälle att prata med varandra och utbyta erfarenheter
14.30–15.30 Aggeliki Savvidou Levinsson från CSD Mellansverige, berättar om deras verksamhet och om vad CSD (Centrum för Sällsynta Diagnoser) har för uppgift i landets alla sjukvårdsregioner.

Resa
Du bekostar själv din resa. Tåg till Uppsala centralstation. Därifrån kan man antingen gå till årsmöteslokalen, det är 1,9 km, eller ta buss r som tar ca 6 minuter (nr 3, 4, 8 och 100). Närmaste hållplats är Akademiska södra. Tidtabell finns på UL.s. För dig som kommer med bil finns parkeringar i närheten i science park eller på Akademiska.

Förslag/motioner
Om du har något förslag på saker som du tycker att vår förening borde göra så är du välkommen att skriva det som ett förslag (en motion) till årsmötet. Maila ditt förslag senast 27 februari till marfan.sverige@gmail.com

Valberedningen
Om du vill föreslå dig själv eller någon annan till att till exempel vara med i styrelse som vi ska välja så kontakta någon av valberedningens ledamöter; Anneli Jonsson jonsitos@hotmail.com eller Claes Wildar claes470@hotmail.com

Ingen kostnad att delta
Det kostar inget att delta och vi bjuder på fika. Resa bekostar du själv.

Anmälan och frågor
Anmäl dig senast 11 mars till marfan.sverige@gmail.com eller på telefon till Karin Olsson 070-5385519.
Ange eventuella kostönskemål.

Förslag till dagordning för årsmötesförhandlingarna
1. Mötets öppnande
2. Kallelsens godkännande
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Dagordningens godkännande
6. Val av två justerare som också är rösträknare
7. Justering av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk berättelse
10. Revisionsberättelse
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Inkomna motioner och förslag
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
14. Verksamhetsplan för 2024
15. Eventuella stadgeändringar
16. Val av styrelseledamöter
17. Val av ordförande
18. Val av revisor och revisorssuppleant
19. Val av valberedning
20. Val av firmatecknare
21. Övriga frågor
22. Mötet avslutas

Varmt välkommen!

Loading