Bli medlem

Vem kan vara med?
Svenska Marfanföreningen är till för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd, deras anhöriga och alla andra intresserade

Bli medlem genom att betala medlemsavgiften till PlusGiro nummer 37 51 94-8

Lämna kontaktuppgifter
Samtidigt som du betalar in sänd ett mail eller posta brev/vykort med; namn (på alla familjemedlemmar), postadress samt e-post och telefonnummer till huvudmedlem, till

marfan.sverige@gmail.com

eller per post till Paula Grandell, Gisslarbo 54, 731 15 Kolsva.

4 medlemskategorier och avgift per år
Huvudmedlem 300 kr
– Enskilda personer eller den i en familj som man vill ska motta tidningen och annan information från föreningen. Har rösträtt på årsmötet.

Familjemedlem 50 kr – Familjemedlemmar som bor på samma adress som huvudmedlemmen. De över 15 år har rösträtt på årsmötet.

Guldmedlem 500 kr eller mer – De som vill bidra till föreningens verksamhet med lite mera pengar. Får tidningen och har rösträtt på årsmötet.

Stödmedlem 100 kr – Anhöriga och vänner till personer med marfan eller som av andra skäl vill stödja vår verksamhet. Får inte tidningen och har inte rösträtt på årsmötet

Frågor om medlemskapet
Föreningens kassör Paula Grandell telefon 070-492 41 67 eller e-post marfan.sverige@gmail.com

Medlemstidningen
Som ingår i avgiften för alla utom stödmedlemmarna utkommer fyra gånger per år.

 291 total views,  3 views today