Årsmöte 2022 hos Riksförbundet Sällsynta Diagnoser i Sundbyberg

Vårt årsmöte 26 mars 2022 genomfördes i Riksförbundet Sällsynta Diagnosers lokaler i Sundbyberg. På årsmötet valdes Karin Olsson till ordförande på 1 år och Paula Grandell, Christina Kjellström, Ulrika Jivegård, Madeleine Frisk, Ia Hamnered, Nils – Åke Nielsen och Lisa Larsson (ny) till ledamöter på 1 år. Vi tackar Susanne Jakobsson som lämnar styrelsen. Årsmötet genomfördes som ett hybrid möte där man hade möjlighet att deltaga fysiskt eller digitalt.

Efter årsmötesförhandlingarna höll genetiker Erik Björk en intressant föreläsning där han pratade allmänt om Marfans syndrom, Diagnostik?, Vad innebär ERN – arbetet, Jag funderar på familj? Hur funkar det? Ett referat från föreläsningen kommer i nästa nummer av vår medlemstidning.

Här kan du läsa protokollet från årsmötet. Protokoll årsmöte 2022

Årsmöte 2021 i digital form

Vårt årsmöte genomfördes, i digital form för första gången lördag 13 mars. Vi fick tre nya ledamöter i styrelsen; Ia Hamnered, Susanne Jakobsson och Nils-Åke Nielsen. Karin Olsson sitter kvar som ordförande. Kvar är också Paula Grandell, Ulrika Jivegård, Madeleine Frisk och Christina Källström. Ännu en gång vill vi säga STORT tack till Johanna Warrer Nilsson och Emma Åhlén som lämnade styrelsen.

Efter Årsmötespunkterna talade kardiolog Edit Nagy om Marfans syndrom i allmänhet och hjärtpåverkan i synnerhet. Här nedan finns ett referat från Edits föredrag.

Protokoll 13 mars 2021

Referat från Edit Nagys föredrag

Årsmöte 2019 hos CSD i Göteborg

Vårt årsmöte 2 mars 2019 genomfördes i samarbete med centrum för Sällsynta Diagnoser Väst i Göteborg. På mötet valdes Karin Olsson till ordförande på 1 år och Paula Grandell, Carina Olsson, Christina Kjellström, Emma Åhlén, Johanna Warrer Nilsson och Lise Murphy  valdes till ledamöter på 2 år.  Madeleine Frisk och Ulrika Jivegård sitter kvar 1 år till.

Efter årsmötesförhandlingarna höll Mikael Dellborg, professor i hjärtsjukdomar en mycket givande föreläsning om Marfan och graviditet och Marfan och träning. Det gavs även tillfälle att ställa frågor.

En längre rapport från årsmötet kommer inom kort i nästa nummer av vår medlemstidning. Du som ännu inte är medlem kan lätt bli det här på webbsidan.

Här kan du läsa protokollet från årsmötet. Läs mer