Broschyrer

Marfans syndrom – Information för den som har eller möter människor med Marfans syndrom 

Svenska Marfanföreningens egen broschyr med omfattande information om det mesta som rör Marfans syndrom.

Läs som pdf-fil

Beställ och få skickat med brev

 

Socialstyrelsens folder om Marfans syndrom – en sammanfattning

En kort sammanfattning av texten om Marfans syndrom i Socialstyrelsens kunskapsdata-bas om ovanliga diagnoser 

Läs som pdf-fil

 

Faktablad för patienter och vårdgivare om vad man bör och inte bör göra i olika förekommande vårdsituationer.

Läs som pdf-fil

Uppdaterad 2022-06-19