Bli medlem

Vem kan vara med?
Svenska Marfanföreningen är till för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd, deras anhöriga och alla andra intresserade

Bli medlem genom att betala medlemsavgiften till PlusGiro nummer 37 51 94-8

Lämna kontaktuppgifter
Samtidigt som du betalar in sänd ett mail eller posta brev/vykort med; namn (på alla familjemedlemmar), postadress samt e-post och telefonnummer till huvudmedlem, till

marfan.sverige@gmail.com

eller per post till Paula Grandell, Gisslarbo 54, 731 15 Kolsva.

4 medlemskategorier och avgift per år
Huvudmedlem 300 kr
– Enskilda personer eller den i en familj som man vill ska motta tidningen och annan information från föreningen. Har rösträtt på årsmötet.

Familjemedlem 50 kr – Familjemedlemmar som bor på samma adress som huvudmedlemmen. De över 15 år har rösträtt på årsmötet.

Guldmedlem 500 kr eller mer – De som vill bidra till föreningens verksamhet med lite mera pengar. Får tidningen och har rösträtt på årsmötet.

Stödmedlem 100 kr – Anhöriga och vänner till personer med marfan eller som av andra skäl vill stödja vår verksamhet. Får inte tidningen och har inte rösträtt på årsmötet.

Medlemstidningen
Som ingår i avgiften för alla utom stödmedlemmarna utkommer fyra gånger per år.

Du blir samtidigt medlem i Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Alla som är medlemmar i Marfanföreningen är även medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Detta innebär att du får ta del av Sällsynta diagnosers nyhetsbrev, vilket skickas via mejl.  Detta är ett arrangemang som möjliggör att de har rätt till statsbidrag som patientförening. Alla småföreningarnas medlemsantal tillsammans gör att vi kommer upp i rätt antal medlemmar för att få sådant. Tack vare detta får vår förening även ett årligt bidrag på 6000 kr samt tillgång till att helt gratis använda deras medlemsregistersystem.

Frågor om medlemskapet
Föreningens kassör Paula Grandell telefon 070-492 41 67 eller e-post marfan.sverige@gmail.com

Uppdaterad 21-03-04

 807 total views,  1 views today