Dagtrötthet – energilöshet

Dagtrötthet och energilöshet (fatigue) är vanligare hos personer med Marfans syndrom än hos normalbefolkningen. Variationerna är stora, en del är inte alls drabbade, men många lider av allvarlig dagtrötthet (i en norsk undersökningså många som 42 %). Orsakerna är inte helt klarlagda, men smärta och sömnapné skulle kunna vara förklaringar.

Behandling och råd
Några råd som kan lindra dagtrötthet:

  • Se till att få så god sömn som möjligt med regelbundna sömnvanor.
  • Finna sätt för att lindra sin smärta.
  • Använda sig av avspänningstekniker.
  • Behandla sömnapné.
  • Se till att äta allsidigt och tillräckligt mycket.
  • Träna för att höja konditionen, få starkare muskler och bättre balans.
  • Använda energibesparande strategier. Planera din energi.