Bli medlem

Vem kan vara med?
Svenska Marfanföreningen är till för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd, deras anhöriga och alla andra intresserade

Bli medlem genom att betala medlemsavgiften till PlusGiro nummer 37 51 94-8

Lämna kontaktuppgifter
Samtidigt som du betalar in sänd ett mail eller posta brev/vykort med; namn (på alla familjemedlemmar), postadress samt e-post och telefonnummer till huvudmedlem, till

marfan.sverige@gmail.com

eller per post till Paula Grandell, Gisslarbo 54, 731 15 Kolsva.

4 medlemskategorier och avgift per år
Huvudmedlem 300 kr
– Enskilda personer eller den i en familj som man vill ska motta tidningen och annan information från föreningen. Har rösträtt på årsmötet.

Familjemedlem 50 kr – Familjemedlemmar som bor på samma adress som huvudmedlemmen. De över 15 år har rösträtt på årsmötet.

Guldmedlem 500 kr eller mer – De som vill bidra till föreningens verksamhet med lite mera pengar. Får tidningen och har rösträtt på årsmötet.

Stödmedlem 100 kr – Anhöriga och vänner till personer med marfan eller som av andra skäl vill stödja vår verksamhet. Får inte tidningen och har inte rösträtt på årsmötet. Kan inte delta på föreningens aktiviteter utan att betala fullt pris.

Varför du ska bli medlem
• För att känna stöd och kunna utbyta erfarenheter med andra som har Marfans syndrom och andra Marfanliknande tillstånd och även anhöriga emellan.
• För att ta del av information om tillstånden och att skaffa mer kunskap om dessa. Mer kunskap gör dig säkrare till exempel vid möten inom vården.
• För att få en bättre och mer nyanserad bild över vad det innebär att ha tillstånden.
• För att delta på föreningens olika träffar; digitala diagnoshäng, sommarträffar, föreläsningar i samband med årsmötet mm.
• För att få medlemstidningen 4 gånger per år och andra utskick med inbjudningar till aktiviteter.
• För att bidra till att andra i vårt samhälle för kunskap och bättre förståelse för tillstånden.
• För att även vara enskild medlem i Riksförbundet Sällsynta diagnoser (Marfanföreningen är även medlem hos dem som organisation), och därmed kunna delta på aktiviteter, få viktig information mm.
• För att följa eventuell forskning relaterad till tillstånden.
• För att ta del av föreningens kontakter med motsvarande organisationer i andra länder; främst norden men även Europa och USA.

Du blir samtidigt medlem i Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Alla som är medlemmar i Marfanföreningen är även medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Detta innebär att du får ta del av Sällsynta diagnosers nyhetsbrev, vilket skickas via mejl.  Detta är ett arrangemang som möjliggör att de har rätt till statsbidrag som patientförening. Alla småföreningarnas medlemsantal tillsammans gör att vi kommer upp i rätt antal medlemmar för att få sådant. Tack vare detta får vår förening även ett årligt bidrag på 6000 kr samt tillgång till att helt gratis använda deras medlemsregistersystem.

Frågor om medlemskapet
Föreningens kassör Paula Grandell telefon 070-492 41 67 eller e-post marfan.sverige@gmail.com

Uppdaterad 23-04-19