Föredrag med kardiolog Mikael Dellborg

https://www.youtube.com/watch?v=XN_JldUDjWg&feature=emb_title

Föredraget är inspelat från Svenska Marfanföreningens årsmöte i Göteborg, 2019. Michael Dellborg, hjärtprofessor, håller i föredraget och det innehåller följande tre delar: Allmän fysiologi, Marfan och aortabehandlingar, samt om Marfan och graviditet.

 

Loading