Ikke google Marfan

Detta är en film som den norska Marfanföreningen har gjort. Namnet antyder att om man börjar Googla på Marfans syndrom så kanske man får lite väl mycket information om allt mellan himmel och jord.

Broschyrer

Information för den som har eller möter människor med Marfans syndrom 

Läs som pdf-fil

Beställ och få skickat med brev

 

Socialstyrelsens folder om Marfans syndrom – en sammanfattning

Läs som pdf-fil

Beställ och få skickat med brev

Faktablad för patienter och vårdgivare om vad man bör och inte bör göra i olika förekommande vårdsituationer

Läs som pdf-fil

Beställ och få skickat med brev

Föräldrainformation

Att få en diagnos
När vi får vår diagnos ser livet så olika ut. Vi kan reagera med lättnad, över att äntligen fått svar på många frågor. Vi kan reagera med oro, för vad det kommer innebära, sorg över det som inte blev, rädsla, frustration, ja, vi kan ju för den delen vara vuxna och ha levt ganska okej med syndromet, om än ovetandes, i hela vårt liv, medan andra står inför allvarlig medicinsk problematik hos sitt barn. Artikeln är skriven för föräldrar till barn som nyligen blivit diagnostiserade, men kan också ha beröringspunkter för många av oss i föreningen.
Läs hela artikeln

Föräldraberättelser
Den danska Marfanföreningen har gjort en skrift om att vara förälder till ett barn med marfan. Den finns här översatt till svenska

Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM
Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder vi stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige, ett stöd som är kostnadsfritt. Läs om olika funktionsnedsättningar här

Uppdaterad: 2021-10-17

 

Medlemstidningen

Som medlem i Marfanföreningen får du vår tidning hem i brevlådan – eller som pdf om du föredrar det – fyra gånger per år.

I tidningen finns bland annat artiklar med fakta om marfan, forskningsrön, referat från läkarföredrag och mycket annat. Botanisera här bland tidigare utgivna tidningar. Vi lägger dock inte ut de allra senaste numren. Vill man läsa dem så måste man bli medlem och det blir du så här

Tidningar från 2005
2005-3,
2005_4

Tidningar från 2006
2006_1

2006_2
2006_3
2006_4

Tidningar från 2007
2007_1
2007_2
2007_3
2007_4

Tidningar från 2008
2008_1
2008_2
2008_3_4

Tidningar från 2009
2009_1
2009_2
2009_3-4

Tidningar från 2010
2010_1
2010_2-3
2010_4

Tidningar från 2011
2011_1
2011_2
2011_3
2011_4

Tidningar från 2012
2012_1
2012_2

2012_3
2012_4

Tidningar från 2013
2013_1
2013_2
2013_3
2013_4

Tidningar från 2014
2014_1
2014_3-4

Tidningar från 2015
2015_1
2015_2
2015_3-4

Tidningar från 2016
2016_1
2016_2

2016_3
2016_4

Tidningar från 2017
2017_1
2017_2
2017_3
2017_4

Tidningar från 2018
2018_1
2018_2
2018_3
2018_4

Uppdaterad 2021-10-19