Fötter och höfter

Fötter
Många har mer eller mindre problem med sina fötter. Olika typer av felställningar förekommer. Detta kan försämra stabilitet, balans och koordinationsförmåga drastiskt. Krokiga tår som orsakas av att senorna inte räcker till när fotplattan töjs ut förekommer också. De ofta långa fötterna kan ge för stor belastning på framfötterna. I kombination med långa och töjbara ledband kan dessa problem förvärras. Även plattfothet är vanligt.

Behandling och råd
Felställningar i fötter och tår kan åtgärdas kirurgiskt.

Balans och koordinationsförmåga kan tränas upp bland annat genom att man dagligen, då och då, står på ett ben. Fotens stabilitet är så gott som omöjligt att träna upp. I dessa fall rekommenderas stadiga skor med individuellt utprovade inlägg.

Skoinlägg och fotbäddar kan lindra även andra fotproblem, men de kan inte korrigera felställningarna. Dessa bör helst vara specialutprovade av ortopedingenjör eller ortopedtekniker men finns också att köpa i standardutförande på skoaffärer och sjukvårdsaffär.

Skosortimentet för långa och felställda fötter är begränsat. Ortopedverkstäder kan ibland hjälpa till med att importera specialskor.

Höfter
Höftproblem kan förekomma. Utan behandling blir ledskålarna ibland för djupa och inåtbuktande, vilket kan leda till att rörligheten i höftlederna minskar och ledbrosket förslits.

Behandling och råd
Regelbunden kontakt med ortoped och fysioteurapeut tills tillväxten är avslutad. Ibland kan det bli aktuellt med operation.

Loading