Hjärt-Lungfondens skrift om aortasjukdomar

Aortaaneurysm och aortadissektion är två tillstånd som uppstår i aorta, kroppens största blodkärl, som även benämns stora kroppspulsådern. Båda dessa kan förekomma vid Marfans syndrom. Vid regelbundna kontroller hos hjärtläkare kan dess allvarliga följder förebyggas.

Loading