Marfan och träning

Filmer
Filmer om marfan och träning med kardiolog Eva Mattson, från Medfödda hjärtfel/GUCH och fysioterapeut, Pia Bergendahl, Funktionsenhet hjärta och kärl, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Den första filmen, som ligger överst, innehåller flera olika avsnitt som berör olika ämnen. Filmerna som följer, numrerade 1-7, är varje avsnitt för sig.

Vikten av träning vid Marfans syndrom

Del 1 Kan man ge allmänna råd?

Del 2 Bra och dålig träning

Del 3 Träning för Marfans syndrom – Hur tränar man med lagom intensitet?

del 4 – Hur ofta och hur länge?

del 5 – Hur påverkas marfanpatienter av sin medicinering vid träning?

del 6- Efter en hjärtoperation

del 7 – Det viktigaste är…

Loading