3 i veckan – om träning

Under 2019 vill vi uppmuntra er medlemmar att röra på er tre gånger i vecka. Därför startar vi på initiativ från VASCERN rörelsekampanjen 3 i veckan. VASCERN är ett referensnätverk för läkare verksamma inom EU. Det står för European Reference Networks Vascular Disease. Denna rörelsekampanj är alltså tänkt för alla som har med de sjukdomar som sorterar under det här nätverket.

Varför?
Fysisk aktivitet i regelbunden och lagom omfattning förbättrar både den fysiska och psykiska hälsan. Man förbättrar förutsättningarna för hjärta och kärl att fungera optimalt och man sänker sitt blodtryck. Fysisk aktivitet förbättrar också musklernas funktion och kan göra att smärta minskar eller till och med försvinner.

Hur?
Fysisk aktivitet i cirka 30 minuter 3 gånger per vecka. Det kan vara promenader, cykling eller simning, men även andra aktiviteter på lagom nivå. En av de tre bör vara någon typ av konditionsträning.

Det som vi med marfan dock ska undvika är statisk muskelspänning där man håller kvar i samma läge länge, eller tunga, plötsliga och ryckiga rörelser.

Vad kan jag som har marfan göra?
Rör på dig 3 gånger i veckan 30 minuter åt gången. Börja försiktigt och fråga läkare eller sjukgymnast till råds om du är osäker. Skriv gärna upp vad du gör, på papper eller i datorn eller i någon av alla de tränings-appar som finns på nätet. Berätta gärna för andra vad du gör på till exempel Facebook eller Instagram (använd gärna#3 i veckan  #3aweek #VASCERN #HTAD). Det kan ge en smula grupptryck åt dig själv och kanske lite extra uppmuntran. Tänk positivt – det ska vara roligt.

Vad gör VASCERN?
De kommer att producera ett antal videosnutter. Patientrepresentanterna inom VASCERN (till exempel Lise Murphy i vår egen styrelse) kommer att vara med och uppmuntra till mer rörelse på lagom nivå. 

Vad gör Marfanföreningen?
Vi kommer ge ut ett nyhetsbrev med start 1 februari och sedan en gång per månad, där vi ger förslag på rörelser och aktiviteter för fyra veckor i taget. Så här kan du till exempel göra 3 gånger i veckan på valfri dag:
– rask promenad 30 minuter
– tre coreövningar; väggpress, liggande huvudlyft, rumplyft
– benlyft med vridning

Veckans aktuella övningar kommer göras på de regionala fikaträffar som vi bjuder in till under 2019 (info om datum kommer senare).
Veckan aktuella övningar görs på årsmötet den 2 mars i Göteborg.
Varje tidning kommer ha en temaartikel om träning/3 i veckan

Nyhetsbrevet kommer vi…
• sänds ut till alla medlemmar på e-post
• lägga på marfan.se
• lägga på https://www.facebook.com/groups/176790195783683/
• lägga på https://www.facebook.com/Svenska.Marfanforeningen/
• lägga på https://www.instagram.com/svenskamarfanforeningen/

Hör gärna av dig med synpunkter på marfan.sverige@gmail.com