Vaccinationsrekommendation

Varje år uppstår det frågor kring vaccin mot säsongsinfluensa för personer med Marfans syndrom. Nu har även frågan om vaccin mot covid-19, i samband med Marfan, dykt upp. Mikael Dellborg är hjärtprofessor i hjärtsjukdomar och har ett stort intresse kring Marfans syndrom. Han skriver om sin syn på vaccination.

När det gäller vanlig säsongsinfluensa skriver Dellborg att vi egentligen inte vet om Marfans är förenat med så stor extra risk vid vanlig säsongsinfluensa. Michael skriver vidare att det förmodligen är rimligt att tro att om du har blivit opererad i bröstkorgen och kanske även fått en ny hjärtklaff, har du mindre marginaler vid en kraftig influensa. Hög ålder blir ju också en riskfaktor så småningom. På gruppnivå, ur det stora samhällsperspektivet, blir då svaret att en vaccination mot säsongsinfluensa ska ske.

Om man ser det ur ett individperspektiv så menar Dellborg att det naturligtvis ska göras olika bedömningar från person till person. Utifrån tidigare sjukdomshistoria måste man se till varje enskild individ. Med genomgången aortaoperation, mekanisk klaff, uttalad thoraxdeformitet med mera, ska den personen givetvis vaccinera sig för att minska risken för att bli allvarligt sjuk, få lunginflammation och behöva sjukhusvård. Jämför man det med en person som har en mildare variant, fenotyp, och som har haft till exempel Svininfluensan kanske det spelar mindre roll, skriver Dellborg.

Sammanfattningsvis är rådet från Dellborg att man ska vaccinera sig vid Marfans syndrom. Är du ung och friskare är kanske vinsten inte så stor, men för de äldre och sjukare är vinsten tydlig och klar.

När det gäller vaccin mot covid-19 anser Dellborg att man ska väga risken för allvarlig sjukdom, som är generellt hög, högre ju äldre man blir och högre ju mer bakomliggande sjukdom man har, mot risken för att vaccinet ger skador. De som belastar sjukvården i dag är de som är födda mellan 40 – och 80 – talet. Medelåldern på IVA är 61 år. Det är ungefär lika farligt, i 60 – års åldern, att få covid och behöva sjukhusvård som att få en hjärtinfarkt, avslutar Mikael Dellborg.

Loading