Coronaviruset

Den amerikanske marfanorganisationen, The Marfan Fondation, höll en webbinar 12 mars om COVID-19 (coronaviruset). Tre läkare från deras Advisory Board medverkade; lungspecialist Enid Neptune från Johns Hopkins sjukhuset, kardiolog Shaine Morris från Texas Children’s Hospital och specialist i internmedicin Juan Bowen som är chef för Marfan and Thoracic Aortic Clinic på Mayo Clinic.

Här följer en sammanfattning på svenska från webbinaren:

Personer med genetiska aortasjukdomar (så som Marfans syndrom och Loeys-Dietz syndrom) som inte har något av den problematik som följer nedan, utan enbart har en utvidgad aortarot eller aneurysm bedöms inte vara i större fara än befolkningen i stort.

Personer med genetiska aortasjukdomar som också har omfattande lungsjukdom bör se sig själv som riskpatient och vidta högsta försiktighet för att förhindra att bli smittad.

Denna grupp inkluderar individer med någon av följande diagnoser:

 • Restriktiva lungsjukdomar (nedsatt lungvolym, som kan förekomma hos vissa med skolios och även efter skoliosoperation)
 • Lungemfysem
 • Svår astma (som kräver regelbunden medicinering eller sjukhusvistelse)
 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Nedsatt lungfunktion
 • Återkommande pneumothorax (lungkollaps)

Personer med genetiska aortasjukdomar är också en riskgrupp för COVID-19 om de har någon av följande diagnoser:

 • Omfattande mitralisinsufficiens (klaffläckage som ger symptom eller kräver medicinering)
 • Hjärtsvikt
 • Nedsatt funktion i hjärtats kammare (som ger symptom eller kräver frekvent uppföljning eller medicinering)
 • Högt blodtryck

Vissa patienter med bindvävssjukdomar som påverkar kärlsystemet kan också ha ytterligare underliggande sjukdomar som kan utgöra en högre risk för COVID-19. Det inkluderar:

 • Kronisk undernäring
 • IBD som kräver medicinering som försvagar immunsystemet
 • Andra sjukdomar som kräver kronisk medicinering med steroider eller mediciner som försvagar immunsystemet

Hela referatet på engelska finns här

Här kan man se inspelningen av webbinaren

Loading