Kardiolog Mikael Dellborg om covid-19

I denna artikel här på webbsidan redogör vi för ställningstaganden gällande marfan och covid-19, från marfanexperter i USA. Vi bad kardiolog Mikael Dellborg, professor i hjärtsjukdomar och verksam vid GUCH-centrum, Medicinkliniken/SU/Östra sjukhuset i Göteborg, att uttala sig om dessa.

– Jag tycker att det amerikanska symposiet speglade en rimlig och vettig inställning; marfan i sig medför inte någon risk vad vi kan se. Det som kan vara risk är precis som man skriver lungsjukdom (obs inte en “släng” av utan det får ju vara mer rejält så att säga), hjärtsvikt och immunhämmande läkemedel av typ cortison eller sådan man äter för ex.vis inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Sen tillhör man förstås också en riskgrupp om man har diabetes (då talar man i regel om typ 2 diabetes) eller hjärtsvikt, precis som alla andra, vare sig man har marfan eller inte.¨

– Den kraftigaste riskfaktorn verkar ju vara ålder, och den är ju svårt göra något åt. Det förefaller också som att “hög dos” av virus dvs kraftig, upprepad exponering för viruset ökar risken för att få allvarlig sjukdom. Det är åtminstone i dagsläget den mest troliga förklaringen till att så mycket sjukvårdspersonal drabbats.

– Så, oavsett marfan eller inte, är det en god ide att försöka hålla sig borta från personer som är misstänkt eller säkert sjuka, hålla sig borta från äldre släktingar och ge akt på om man skulle börja få andningssvårigheter; covid19 verkar ju lite lömsk just med det att blir man sjuk så tar det ofta 7-8-9 dar innan man bli mer allvarligt sjuk och i såna fall kan det gå ganska fort. Dvs börjar man få svårt att andas är det inte “sen” utan “nu” som gäller.

Uppdaterad 2020-11-30

Loading