Frågor och svar om marfan och Corona

Via den engelska Marfanföreningens nyhetsbrev har vi tagit del av frågor och svar gällande marfan och Corona. Svaren är skrivna av doktor Anne Child. En läkare som de samarbetat med under många år och som har stora kunskaper om Marfans syndrom. Svaren är allmänt hållna och när man läser dem måste man hålla i minnet att Marfans syndrom varierar mycket från person till person.

Fråga 1: En orolig förälder undrar om deras vuxna son ska självisolera sig. Sonen väntar på en operation av aortaroten som nu är uppskjuten på grund av Coronakrisen. På grund av hans jobb är det svårt att hålla ett till två meters avstånd från kunderna. Han tar hand om sig för att hålla sig säker, men hans ytterligare problem med astma och epilepsi oroar föräldrarna.

Svar 1: Sonen är i riskzonen eftersom han har hjärtpåverkan och astma. Därför skulle han, om han fick viruset, ha en större risk att utveckla lunginflammation. Han har också ett underliggande tillstånd av epilepsi och om han skulle få hög feber kan detta öka risken för att utlösa ett anfall. Eftersom han inte kan hålla ett avstånd på två meter från sina kunder skulle doktor Anne Child rekommendera självisolering tills regeringen (i England) beslutar om att befolkningen kan återvända till arbetet.

Fråga 2: Två oroliga föräldrar känner att deras respektive jobb kan utsätta sitt 12-åriga barn, med marfan, för ökad smittorisk. Den ena föräldern arbetar på en mycket välbesökt stormarknad medan den andra arbetar på ett kontor med en liten grupp människor. Hur ska de skydda barnet under dessa omständigheter och samtidigt behålla en viss grad av normalitet? Barnet tar Atenolol på grund av utvidgad aorta.

Svar 2: Om barnet inte har någon lungsjukdom är de inte någon hög risk för lunginflammation, men påverkan på aorta kan (i vissa fall, reds. anm.) innebära att man löper högre risk än andra. Eftersom skolorna (i England) är stängda kommer de att vara isolerade i viss utsträckning.
Risken från den kontorsarbetande föräldern är minimal, förutsatt att denne håller två meters avstånd från kollegorna och byter kläder efter jobbet och tvättar händerna. Att arbeta i en stormarknad är emellertid mer problematiskt, om föräldern inte kan hålla två meters avstånd från kunderna. Denne bör bära handskar och tvätta händerna ofta. De ska även försöka att inte röra vid ansiktet. De bör också byta kläder när de kommer hem och tvätta sig innan de hälsar på familjen.

Fråga 3: En vuxen man har Marfans syndrom och en försvagad hjärtvägg samt extra hjärtslag. Har han högre risk att smittas av covid-19?

Svar 3: Ja, han har en något ökad risk eftersom han har en “hjärtsjukdom”. Han har ingen hög risk om han inte har någon historia av lungsjukdom. Doktor Anne Child föreslår att han arbetar hemifrån om möjligt och isolerar sig till regeringen (i England) ger grönt ljus för att återvända till arbetet.

Fråga 4: En lärare med Marfans syndrom och en självläkt aortaruptur i buken undrar om hon kan fortsätta gå till arbetet.

Svar 4: Eftersom hon har Marfans syndrom löper hon möjligen något högre risk, men om hon inte har någon historia av lungsjukdom så är det inte den högsta risken. Doktor Anne Child tror att hon kan klara det bra, men hon bör bara arbeta med de lite större barnen och bör undvika att lyfta små barn. Hon bör också tvätta händerna ofta. Detta virus kan överleva på skrivbord och bänkar i 72 timmar. När hon kommer hem, bör hon byta om och tvätta händerna. Hon bör inte bära sina arbetskläder när hon lagar mat eller är i kontakt med andra familjemedlemmar.

Loading