Kardiolog Mikael Dellborg om marfan och covid-19

I artikeln under denna redogör vi för ställningstaganden gällande marfan och covid-19, från marfanexperter i USA. Vi bad kardiolog Mikael Dellborg, professor i hjärtsjukdomar och verksam vid GUCH-centrum, Medicinkliniken/SU/Östra sjukhuset i Göteborg, att uttala sig om dessa.

– Jag tycker att det amerikanska symposiet speglade en rimlig och vettig inställning; marfan i sig medför inte någon risk vad vi kan se. Det som kan vara risk är precis som man skriver lungsjukdom (obs inte en ”släng” av utan det får ju vara mer rejält så att säga), hjärtsvikt och immunhämmande läkemedel av typ cortison eller sådan man äter för ex.vis inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Sen tillhör man förstås också en riskgrupp om man har diabetes (då talar man i regel om typ 2 diabetes) eller hjärtsvikt, precis som alla andra, vare sig man har marfan eller inte.¨

Läs mer

Coronaviruset

Den amerikanske marfanorganisationen, The Marfan Fondation, höll en webbinar 12 mars om COVID-19 (coronaviruset). Tre läkare från deras Advisory Board medverkade; lungspecialist Enid Neptune från Johns Hopkins sjukhuset, kardiolog Shaine Morris från Texas Children’s Hospital och specialist i internmedicin Juan Bowen som är chef för Marfan and Thoracic Aortic Clinic på Mayo Clinic.

Detta är en sammanfattning på svenska från webbinaren:

Personer med genetiska aortasjukdomar (så som Marfans syndrom och Loeys-Dietz syndrom) som inte har något av den problematik som följer nedan, utan enbart har en utvidgad aortarot eller aneurysm bedöms inte vara i större fara än befolkningen i stort.

Personer med genetiska aortasjukdomar som också har omfattande lungsjukdom bör se sig själv som riskpatient och vidta högsta försiktighet för att förhindra att bli smittad.

Denna grupp inkluderar individer med någon av följande diagnoser:

  • Restriktiva lungsjukdomar (nedsatt lungvolym, som kan förekomma hos vissa med skolios och även efter skoliosoperation)
  • Lungemfysem
  • Svår astma (som kräver regelbunden medicinering eller sjukhusvistelse)
  • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • Nedsatt lungfunktion
  • Återkommande pneumothorax (lungkollaps)
Läs mer

Sommarträff 6-9 augusti 2020

I år beger vi oss till Stegeborgsgården på Vikbolandet i Östergötland, ca 30 min från Söderköping. Stegeborgsgården ligger naturskönt mellan två berg på Vikbolandets södra strand med utsikt över Stegeborgs slottsruin mitt i Slätbaken, inseglingsleden till vackra Göta Kanal. Besök gärna deras hemsida och läs mer http://stegeborgsgarden.se/ Vi startar torsdag eftermiddag och håller på till lunch på söndagen.

Läs mer