Ikke google Marfan

Detta är en film som den norska Marfanföreningen har gjort. Namnet antyder att om man börjar Googla på Marfans syndrom så kanske man får lite väl mycket information om allt mellan himmel och jord.

Broschyrer

Information för den som har eller möter människor med Marfans syndrom 

Läs som pdf-fil

Beställ och få skickat med brev

 

Socialstyrelsens folder om Marfans syndrom – en sammanfattning

Läs som pdf-fil

Beställ och få skickat med brev

Faktablad för patienter och vårdgivare om vad man bör och inte bör göra i olika förekommande vårdsituationer

Läs som pdf-fil

Beställ och få skickat med brev

Föräldrainformation

Föräldraberättelser
Den danska Marfanföreningen har gjort en skrift om att vara förälder till ett barn med marfan. Den finns här översatt till svenska

Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM
Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder vi stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige, ett stöd som är kostnadsfritt. Läs om olika funktionsnedsättningar här

Uppdaterad: 2020-03-29